จันทบูร เมืองเก่าที่เล่าขาน

“จันทบูร” หรือ “เมืองจันท์” ล้วนแต่เป็นชื่อเรียกของจังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทย เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมาย ทั้งสวนผลไม้ มีชายฝั่งทะเล เหมืองพลอย และโบราณสถานที่น่าสนใจ ดังนั้น จันทบูร หรือจันทบุรี จึงเป็นเมืองเก่าที่เล่าขานทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีและเอกลักษณ์ท้องถิ่น

จันทบุรี เมืองประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยว

เว็บไซต์เกิดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประสบการ์ใหม่ๆ เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดจันทบุรี อีกทั้งนำเสนอข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่กำลังจะมาเยือนหรือวางแผนการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์กับครอบครัวหรือเพื่อนฝูง เพราะจังหวัดจันทบุรีนี้นอกจากจะเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีหลายชาติพันธุ์อพยพเข้ามาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ยังประกอบด้วยการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น มีศูนย์อัญมณีล้ำค่าเพื่อการขายและส่งออกอันดับต้นๆ ของโลก จัดว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น มีที่พักทั้งแบบโรงแรม โฮมสเตย์ บ้านพักตากอากาศ บังกะโล รีสอร์ท อยู่มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาเยือนได้อย่างครบถ้วน

ด้วยความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่กล่าวมาข้างต้น จึงหวังว่าข้อมูลในเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย เพราะเมืองจันท์ หรือจันทบุรีแห่งนี้แม้จะเป็นเมืองเก่าแต่ก็ยังมีการเล่าขานโดยผ่านวิถีชีวิต เอกลักษณ์ชุมชน ประเพณี และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย มาตราบจน ณ ปัจจุบัน