การเดินทาง

เดินทางสะดวกสบายใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ โดยรถยนต์ รถโดยสารประจำทาง หรือรถตู้ มีโรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์มากมาย หลายแห่งสวยงามติดทะเล