ที่เที่ยวและที่กิน

เที่ยวภาคตะวันออก มีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเกาะน้อยใหญ่ มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด อาหารทะเลสดใหม่ ผลไม้บุฟเฟต์