ภาคตะวันออก

ประกอบด้วย 7 จังหวัด คือ จันทบุรี, ชลบุรี, ตราด, ระยอง, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชา ภูมิภาคนี้มีท้องทะเลที่สวยงาม ผลไม้อันหลากหลาย อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ พืชพันธุ์ธรรมชาติ สินค้าท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร