Log in

สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยว บุฟเฟต์ผลไม้ 199 บาท

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี ขอแนะนำสวนผลไม้ที่เข้าร่วมโครงการสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยว ประจำปี 2558 ที่มีหลายสวนเข้าร่วมโครงการกับทางสมาคมฯ ในครั้งนี้ โดยจัดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมสวนผลไม้ และมีบุฟเฟต์ผลไม้ใหันักท่องเที่ยวได้รับประทานกันอย่างเต็มอิ่มไม่มีอั้น ในราคาเพียงคนละ 199 บาท ซึ่งใน 1 ปี มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

รายชื่อสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยว

orchard 2

สวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวที่ได้รับการแนะนำไว้ในเวบไซต๊นี้

*** ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อสวนได้จากด้านล่างนี้

Last modified onFriday, 26 June 2015 05:19
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C