Log in

บริการจดโดเมนและโฮสติ้งเวบไซต์

จันทบูรดอทเน็ต นอกจากจะให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ ของจันทบุรีแล้ว เรายังให้บริการจดชื่อและต่ออายุโดเมน .Com .Net .Org และให้บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บไซต์ (Web Hosting) ที่มี Control Panel ให้ลูกค้าใช้งานในการบริหารจัดการเวบไซต์และอีเมล์ต่างๆ พร้อมบริการสำรองข้อมูลให้แก่ลูกค้าทุกท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์

Last modified onThursday, 14 May 2015 09:39
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C