Log in

พุทธอุทยาน วัดชากใหญ่

ถ้าท่านมีโอกาสได้พาครอบครัวไปเที่ยวน้ำตกพลิ้วหรือชายหาดแหลมสิงห์ หรือผ่านไปบริเวณทางแยกเข้าอำเภอแหลมสิงห์ ท่านไม่ควรพลาดที่จะนำบุตรหลานของท่านแวะเข้าไปศึกษาพุทธประวัติจากประติมากรรมที่สวยงามที่ พุทธอุทยาน วัดชากใหญ่

วัดชากใหญ่ ตั้งอยู่ริมถนนหลวงหมายเลข 3149 อยู่ห่างจากแยกทางเข้าถนนสุขุมิวท - อำเภอแหลมสิงห์ เข้าไปประมาณ 500 เมตร

ข้อมูลทั่วไป

วัดชากใหญ่ พุทธอุทยาน มหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน ภายในบริเวณวัดมีต้นไม้ใหญ่เต็มพื้นที่กว่า 50 ไร่ สถานที่แห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จึงร่มรื่นให้บรรยากาศเย็นสงบตั้งแต่เข้าสู่บริเวนพุทธอุทยานมหาปทุมวิทยาญาณสัมปันโน

ภายในพุทธอุทยานฯ มีพุทธประติมากรรมอันยิ่งใหญ่อลังการ เป็นเรื่องราวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาโปรดบุคคลต่าง ๆ ตามพุทธประวัติ ซึ่งล้วนเป็นประติมากรรมมีลักษณะที่สวยงาม ซึ่งนอกจากประติมากรรมต่างๆ ที่จัดแสดงไว้ให้เห็นแล้ว ยังมีแผ่นป้ายอธิบายเรื่องราวรายละเอียดตามพุทธประวัติของประติมากรรมนั้น ๆ ทำให้เข้าใจรายละเอียดได้อย่างลึกซึ้ง

นอกจากท่านจะได้ชมประติมากรรมพุทธประวัติภายในอุทธยานฯ แล้ว ท่านยังจะได้สักการะพระพุทธรูปปางไสยาสน์ และพระพุทธรูปปางนาคปรก เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัวอีกด้วย

สถานที่แห่งนี้มีบรรยากาศที่เงียบสงบร่มรื่น เนื่องจากมีต้นไม้ใหญ่ปลูกนานาพันธุ์ผสมผสานกับต้นยางพาราได้อย่างลงตัว ซึ่งหากเดินชมจนทั่วจะพบว่ากุฏิของสงฆ์ใช้ใบจากมุงหลังคาและมุงเป็นผนัง ซึ่งพระอาจารย์มหาบัวให้พระสงฆ์อยู่เพื่อปฏิบัติธรรม

ความเป็นมา

วัดชากใหญ่ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 โดยพระอาจารย์ มหาบัว ญาณสัมปันโน (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ พระธรรมวิสุทธิมงคล) คำว่า "ชาก" เป็นชื่อต้นไม้พื้นเมืองชนิดหนึ่งในขณะนั้น พระอาจารย์มหาบัวได้มาจำพรรษาที่วัดนี้โดยมีญาติโยมซื้อที่ดินถวายเป็นเนื้อที่ 26 ไร่ 2 งานเศษ (ปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ 45 ไร่)

วัดนี้เป็นป่าใหญ่มีต้นไม้นานาพันธุ์และมีต้นยางพาราผสม ในเวลานั้นวัดนี้ใช้เป็นที่พักสงฆ์ที่เพียงกุฏิทำด้วยใบจากมุงหลังคาจากกั้นฝาจาก ซึ่งพระอาจารย์มหาบัวให้พระสงฆ์อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมในช่วงเวลานั้นยังไม่มีถาวรวัตถุใดๆ เกิดขึ้น

จนมาถึงปี พ.ศ.2508 พระอธิการธรรมรัติ ได้เดินทางกลับมาจากจังหวัดสกลนครมาพักแรมอยู่ ณ วัดนี้ พอตกกลางคืนในขณะที่นั่งปฏิบัติธรรมอยู่ในสมาธิจิตนิ่งแน่วแน่ตลอดเวลา พระอาจารย์ธรรมรัติได้ยินเสียงเทพเจ้าทวยเทพเทพีได้มาบอกว่า "พระคุณท่านที่เคารพต่อแต่นี้พระคุณท่านอย่าไปไหนขอให้อยู่จำพรรษาที่วัดนี้ตลอดไป แต่ก็จะต้องมีอุปสรรคบ้างถึงกระนั้นให้พระคุณท่านใช้ความพากเพียร ความอดทน ถึงแม้จะมีอุปสรรคอย่างหนึ่งอย่างใดให้พระคุณท่านถือว่า สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เสริมบารมีให้กับพระคุณท่านวัดนี้จะมีถาวรวัตถุมากมายอย่างน่าอัศจรรย์"

และในวันนี้ก็เป็นความจริงทุกอย่างตามเทพเจ้าได้บอกไว้ก่อนตรงกับธรรมของ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ได้บอกว่า "ธรรมรัติให้ไปจำพรรษาที่วัดทางจันทบุรี วัดป่าสถานีทดลอง" ซึ่งในขณะนั้นคนแถวนั้นเรียกชื่อวัดอย่างนี้ พระอาจารย์ฝั้นได้บอกกับพระจารย์ธรรมรัติว่า "ธรรมรัติถ้าท่านไปอยู่ที่วัดนี้แล้วจะมีปางพระพุทธรูปมากกว่าพระสงฆ์" และก็เป็นความจริงของพระอาจารย์ฝั้นทุกอย่าง ท่านบอกว่า "ถ้าผู้อื่นไปอยู่ไม่มีนะต้องท่านธรรมรัติเองเพราะสถานที่นั้นเป็นที่วาสนาบารมีของท่านโดยตรง" เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนักเพราะเวลานี้ในบริเวณวัดชากใหญ่ได้กลายเป็นพุทธอุทยานสมดังคำวาจาสิทธิ์ของ พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ทุกอย่าง พระอาจารย์ธรรมรัติไม่เคยบอกบุญไม่เคยเรี่ยไรถาวรวัตถุที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากความสมัครใจของญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทั้งหมด

ที่อยู่

ต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22190

Last modified onSaturday, 16 May 2015 10:46
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C