Log in

สถานที่ยอดนิยมในจันทบุรี (จากยอดผู้เข้าชม)

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีมีหน้าที่รับผิดชอบในการค้นคว้าวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ พัฒนาพืชสวนเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก มีเนื้อที่ 206 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 ภายใต้โครงการวิจัยเกษตรแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์วิจัยพืชสวนราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จึงได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่สถานีทดลองพืชสวนพลิ้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานวิจัยที่ศูนย์พัฒนาไม้ผลเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ห้วยสะพานหิน) จำนวน 897 ไร่ และพื้นที่ภายในศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตจันทบุรี จำนวน 300 ไร่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปภายในศูนย์ฯ เป็นที่ราบ มีความลาดเอียง 2% ในแนวตะวันออก-ตะวันตก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 24 เมตร สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย (ชุดภูเก็ตและชุดสงขลา) มีความเป็นกรด-ด่าง ประมาณ 4.0-4.5

การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม (Agro Tourism)

ภายในศูนย์มีการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และเกษตรกรรมภาคตะวันออก เปิดให้เข้าชมเป็นหมู่คณะทั้งแต่ 10 คนขึ้นไป สามารถเดินเที่ยวและขี่จักรยานชมธรรมชาติ ดูนก เดินชมพันธุ์ไม้หลากชนิดในโครงการ และกางเต็นท์ได้ จำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้ ผลไม้สดตามฤดูกาล บริการห้องประชุมและบ้านพัก สามารถมาเที่ยวได้ตลอดปี แต่ต้องติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตรภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี นักท่องเที่ยวจะได้รับการบรรยายความรู้ที่ต้องการจากเจ้าหน้าที่ และมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถชม และเลือกซื้อติดมือกลับบ้านได้ นอกจากนี้บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังประกอบไปด้วย ลานจอดรถ ห้องน้ำชาย-หญิงที่พักรับประทานอาหาร โดยมีพนักงานต้อนรับ คอยอำนวยความสะดวก

เส้นทางเดินชมสวน

เป็นเส้นทางที่จัดสร้างขึ้นเลียบเลาะไปตามริมคลองหนองเสม็ด ธารน้ำใสที่กำเนิดมาจากเทือกเขาสระบาป เอ่อล้นอ่างเก็บน้ำหนองเสม็ดลงมา ได้จัดแบ่งสวนไม้ผลบริเวณริมคลองหนองเสม็ดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยว สามารถสัมผัสกับผลไม้เมืองร้อน เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลางสาด และ พืชสกุลระกำ อย่างใกล้ชิด

ศาลาร่มไม้ชายน้ำ

จุดแวะพักระหว่างการเดินชมสวน ให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย เป็นศาลาร่มรื่น เงียบสงบ โอบล้อมด้วยสายธารน้ำใสไหลริน และมีน้ำดื่มไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว

จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำหนองเสม็ด

อ่างเก็บน้ำหนองเสม็ด เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ และสงวนพันธุ์สัตว์น้ำของชุมชนตำบลตะปอน ศูนย์ฯ ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนในการปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นสถานที่พักผ่อนที่สวยงาม ศาลาพักผ่อนอีกแห่งหนึ่ง ที่สร้างเหนืออ่างเก็บน้ำหนองเสม็ดทำให้มีอากาศเย็นสบาย แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผสานกับเสียงน้ำตกแห่งขุนเขาที่ซ่านกระเซ็นให้ได้ยินตลอดเวลา

เส้นทางจักรยานชมสวน

อีกทางเลือกหนึ่งของการท่องเที่ยวอย่างเพลิดเพลิน นั่นคือ การปั่นจักรยานลัดเลาะ ไปตามเส้นทางที่ร่มรื่น ระยะทางประมาณ 1.9 กิโลเมตร

สวนพรรณไม้หอม

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ดำเนินการสร้างสวนพันธุ์ไม้หอมขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส เจริญพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ปัจจุบันมีพื้นที่ 2.5 ไร่ รวบรวมพันธุ์ไม้หอมไว้ ประมาณ 120 ชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมไม้หอมในท้องถิ่น และจากถิ่นอื่นๆ ไว้เผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้ตระหนักถึง คุณค่า และความหลากหลาย ทางชีวภาพ ภายในสวนพันธุ์ไม้หอม มีการออกแบบทางภูมิสถาปัตย์ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้หอมแต่ละชนิด และจัดแบ่งพันธุ์ไม้หอม ออกเป็นกลุ่มตามยุคสมัยต่างๆ ได้แก่ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

การเดินทาง

ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ตั้งอยู่ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ติดถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี-ตราด ห่างจากตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี 15 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 269 กิโลเมตร

ที่อยู่

63 หมู่ 6 ถ.สุขุมวิท ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท์ : 0-3939-7030 โทรสาร : 0-3939-7236 โทรศัพท์มือถือ : 0-8566-1-4223
เว็บไซต์ : http://www.doa.go.th/hrc/chantaburi

Last modified onFriday, 15 May 2015 10:40
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C