Log in

วังสวนบ้านแก้ว

Featured วังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาราชภัฏรำไพพรรณี ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 316 ใกล้สี่แยกเขาไร่ยา เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7

วังบ้านสวนแก้ว แห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 ภายในพระตำหนักใหญ่ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสามัญชน และยังมีโบราณวัตถุที่เก็บจากท้องที่จังหวัดจันทบุรีมาแสดงไว้ด้วย

ประวัติพระตำหนักใหญ่

พ.ศ.2493 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯ ให้ พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ เลขาธิการสำนักพระราชวัง หาที่ดินในจังหวัดจันทบุรี และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร์ที่ดินผืนนี้ ซึ่งเป็นที่ต้องพระราชหฤทัย ด้วยเห็นว่าเป็นสถานที่มีธรรมชาติงดงาม เงียบสงบ และมีลำคลองไหลผ่าน จึงทรงกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อที่ดินผืนนี้รวมเนื้อที่ 687 ไร่ และพระราชทานนามตามชื่อคลองว่า "สวนบ้านแก้ว"

พระองค์มาประทับที่สวนบ้านแก้วครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2493 ทรงสร้างที่ประทับชั่วคราวทำด้วยไม้ไผ่ หลังคามุงจาก ไม่มีไฟฟ้า-น้ำประปา ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเรือนไม้หลังเล็ก 3 หลังคือ เรือนเทา (พระตำหนักเทา) เรือนแดงเป็นที่พักของข้าหลวงเฝ้าติดตาม และเรือนเขียว เป็นเรือนพักของราชเลขานุการ

สองปีต่อมาจึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักใหญ่ (พระตำหนักเทา) หลังนี้ และได้มอบหมายให้ ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ขณะพระองค์ประทับอยู่ที่สวนบ้านแก้ว ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวจันทบุรี เช่นการทดลองปลูกพืช และการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ การหัตถกรรมทอเสื่อ และอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวจันทบุรีเป็นอย่างยิ่ง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาทุนทรัพย์สร้างตึกผ่าตัดให้แก่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจันทบุรีซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพระปกเกล้า
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ เสด็จกลับวังศุโขทัย เมื่อ พ.ศ.2511 รวมระยะเวลาประทับอยู่ที่สวนบ้านแก้ว 18 ปี และทรงพระราชทานสวนบ้านแก้วให้อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2515 เป็นต้นมา

พระตำหนักใหญ่ (พระตำหนักเทา)

เป็นบ้านชั้นครึ่ง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ทาด้วยสีเทาควันบุหรี่ พระองค์โปรดเกล้าฯให้ หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร ทรงออกแบบและ ควบคุมการก่อสร้างพระตำหนักนี้ ทรงใช้เป็นที่ประทับส่วนพระองค์ และรับรองพระราชอาคันตุกะ ชั้นบนเป็นห้องพระบรรทม ซึ่งมีเฉลียงที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของวังสวนบ้านแก้ว ถัดจากห้องพระบรรทมลงมาเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นห้องทรงพระสำราญอิริยาบถและรับแขกนอกจากนั้นก็มีห้องเครื่องฝรั่งและห้องเตรียมเครื่องเสวย

พระตำหนักแดง (พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี)

พระตำหนักแดง แต่เดิมเรียกกันว่า พระตำหนักดอนแค ด้วยบริเวณด้านหน้าพระตำหนักปลูกต้นแคฝรั่งไว้เป็นจำนวนมาก เป็นที่พักของหม่อมราชวงศ์ สมัครสมาน กฤดากร ราชเลขาส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7

พระตำหนักแดงเป็นอาคารสองชั้นแบบยุโรป สร้างด้วยไม้สักทาสีแดงทั้งหลัง ปัจจุบันปรับปรุงเป็นพิพิธภันฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดแสดงองค์ความรู้ของท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

การเดินทาง

ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 316 การเดินทางเริ่มจากถนนสุขุมวิท ก่อนเข้าตัวเมือง เมื่อถึงสี่แยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวามาตามถนนรัศักดิ์ชมูล ซึ่งเป็นถนนเข้าตัวเมือง สถาบันฯ จะอยู่ด้านซ้ายมือ ห่างจากสี่แยกเขาไร่ยาประมาณ 1 กม. เศษ เมื่อขับรถเข้าไปในสถาบันฯ จะผ่านสนามกอล์ฟ และผ่านทางสามแยกไปยังโรงอาหาร และอาคารเรียน ตำหนักเทาจะอยู่ถัดจากสามแยกประมาณ 400 เมตร

ที่อยู่

ภายในมหาวิทยาลัยราภัฏรำไพพรรณี ตำบลเขาไร่ยา อำเภอเมืองจันทบุรี
วันเปิดทำการ: จันทร์ – ศุกร์
เวลาเปิดทำการ: 08:30-16:00 น.
ค่าธรรมเนียมเข้าชม: ไม่เสียค่าเข้าชม

Last modified onWednesday, 06 May 2015 06:15
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C