Log in

วัดใหม่เมืองจันทบุรี

วัดใหม่เมืองจันทบุรีเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าสร้างในสมัยใดแต่ประมาณได้ว่าสร้างมาก่อน ร.ศ. 112 เพราะในขณะที่สร้างโบสถ์นั้น ฝรั่งเศสยังยึดครองเมื่องจันทบุรีอยู่ และได้ไปเดินดูการก่อสร้างอีกทั้งได้เดินเหยียบปูนที่เทไว้ใหม่ ๆ ยังมีรอยเท้าติดอยู่

วัดใหม่เมืองจันทบุรีมีที่ดินตั้งวัดจำนวน 8 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ พ.ศ. 2334 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2510 และประกอบพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2512

วัดใหม่เมืองจันทบุรีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผู้มากราบไว้สักการะบูชากันเป็นประจำคือ

  • พระพุทธสิหิงค์จำลอง
  • รูปปั้นจำลองสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต ) พรหมรังสี
  • รูปปั้นจำลองหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้


วัดใหม่เมืองจันทบุรีเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานประเพณีสงกรานต์มาแต่เดิมและสืบทอดจนถึงปัจจุบัน มีการนำพระพุทธสิหิงค์จำลองออกแห่รอบตลาดจันทบุรีเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาและปิดทองในช่วงงานประเพณีสงกรานต์ที่จัดขึ้นทุกปีเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน

วัดใหม่เมืองจันทบุรียังได้เปิดสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 และแผนกบาลี ในปี พ.ศ. 2522 ต่อมาในปี พ.ศ. 2523

วัดใหม่เมืองจันทบุรีเป็นวัดที่มีประชาชนนิยมไปทำบุญถวายสังฆฑานกันเป็นจำนวนมากทุกวันเนื่องจากทางวัดได้จัดให้มีพระสงฆ์มารับสังฆฑานอยู่เป็นประจำ  พร้อมทั้งมีเครื่องสังฆฑานไว้ให้อย่างพร้อมสรรพ

ที่อยู่ :

เลขที่ 139 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

Last modified onTuesday, 12 May 2015 08:48
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C