Log in

ชุมชน/หมู่บ้านที่น่าสนใจ

หมู่บ้านไร้แผ่นดิน บางชัน

หมู่บ้านไร้แผ่นดิน มีชื่อเรียกกันอย่างเป็นทางการว่าชุมชนบ้านบางชันซึ่งอยู่ที่ ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี เหตุที่เรียกกันว่า หมู่บ้านไร้แผ่นดิน เป็นเพราะหมู่บ้านแห่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนผืนแผ่นดินแต่ตอกเสา สร้างบ้านอยู่กันตรงดินเลน ตามแนวป่าชายเลน สัญจรกันทางเรือเป็นหลัก ประกอบอาชีพประมง

ชุมชนบ้านบางชัน เป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีความเป็นอยู่อาศัยบนผืนน้ำทะเลมาอย่างยาวนาน ถือเป็นชุมชนโบราณที่ยังคงสืบสานกิจกรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นในวิถีชีวิตชาวประมงของจังหวัดชายฝั่งภาคตะวันออกได้มาจนถึงปัจจุบัน

ตำบลบางชัน มีทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

  • หมู่ที่1 บ้านเกาะจิก
  • หมู่ที่ 2 บ้านโรงไม้ ซึ่งแต่เดิมเรียก “บ้านปากน้ำเวฬุ” แต่ปัจจุบัน รู้จักกันเป็นอย่างดีในชื่อ “บ้านบางชัน”
  • หมู่ที่ 3 บ้านอิเทพ
  • หมู่ที่ 4 บ้านเทพขาหย่าง
  • หมู่ที่ 5 บ้านนากุ้ง
  • และหมู่ที่ 6 บ้านสีลำดวน

แต่ละหมู่บ้านอาศัยปลูกบ้านตามป่าชายเลน และป่าโกงกางมีคลองทะเลไหลผ่านระหว่างหมู่บ้าน เอกลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้านที่น่าสนใจคือ ไปมาหาสู่กันด้วยเรือยนต์ ใช้การคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก เพราะไม่มีเส้นทางสัญจรด้วยรถยนต์ มีเพียงฟุตปาธทางเดินทางเท้าหน้าหมู่บ้านที่สนับสนุนงบประมาณการดำเนินการก่อสร้างจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

การเดินทางไปยังชุมชนตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิท-ตราด เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1358 ไปทางบ้านอ่างกระป่อง เข้าท่าเรืออ่างกระป่อง ก่อนเดินทางด้วยเรือยนต์ประมาณ 30 นาทีจึงถึงปากน้ำเวฬุ เข้าสู่ “หมู่บ้านไร้แผ่นดิน”

ตลอดทั้งสองฟากฝั่งที่เดินนั่งเรือผ่านเป็นที่อยู่อาศัยของชาวประมงท้องถิ่นที่ปลูกเรือนอาศัยกันบนผืนน้ำทะเล ระหว่างน้ำถึงกัน แบ่งพื้นที่เป็นการวางโพงพางเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเป็นรายได้เสริมของชาวบ้านในชุมชนตำบลบางชัน

ด้วยธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมาโดยตลอด จนปัจจุบัน ทั้งชุมชนตำบลบางชันมีผู้อยู่อาศัยรวมทั้งสิ้นประมาณ 400-500 หลังคาเรือน ทั้งหมดเป็นชาวไทย และชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวพุทธที่ยังคงหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องความเป็นอยู่อาศัย และการช่วยเหลือในการทำประมงเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัว ชาวบ้านชุมชนตำบลบางชันจะมีอาชีพทางการประมงเป็นหลัก และจะสร้างรายได้เสริมด้วยการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ซึ่งแต่ละปีถือว่าสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดจันทบุรีเป็นจำนวนมาก

ที่อยู่

ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

ข้อมูลจาก : http://www.rd1677.com/branch.php?id=93539 

Last modified onTuesday, 12 May 2015 07:18
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C