Log in

วัดตะปอนน้อย

วัดตะปอนน้อย เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ใน อำเภอขลุง จันทบุรี ไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่า สร้างขึ้นในปีพ.ศ.ใด และใครเป็นผู้สร้าง แต่จากรูปแบบสถาปัตยกรรมสันนิษฐานได้ว่าวัดตะปอนน้อยนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหรืออาจจะตอนปลายของอยุธยา

วัดตะปอนน้อย มีความโดดเด่นทางประติมากรรม ได้แก่ อุโบสถเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง ภายในตัวอุโบสถมีเสาไม้รับโครงหลังคา เป็นศิลปกรรมผสมผสาน ในสมัยอยุธยาตอนปลายต่อเนื่องกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น หน้าบันปรากฎภาพสลักไม้รูปนารายณ์ทรงสุบรรณ ใต้หน้าบันเป็นแผ่นสลักไม้สี่เหลี่ยมเรื่องรามเกียรติ์ เป็นท่าจับช่วงพญายักษ์รบกับลิง (เป็นที่น่าสังเกตว่าสัญลักษณ์รูปนารายณ์ทรงสุบรรณถือเป็นลักษณะเฉพาะของกรุงศรีอยุธยา โดยมาจากคำว่า "อโยธยา" เมืองของพระราม ซึ่งเป็นอวตารของพระนารายณ์ และปฐมกษัตริย์คือพระเจ้าอู่ทอง ซึ่งทรงพระนามว่า "รามาธิบดี" คือพระนารายณ์) ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังสมัยอยุธยาตอนกลาง ซึ่งเป็นภาพเขียนสีฝุ่นผสมกาวอันมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเป็นอย่างยิ่ง จิตรกรรมเหล่านี้สะท้อนความเป็นไปของบ้านเมืองในอดีต วิถีชีวิต กลุ่มคนไม่ว่าจะเป็นคนไทย คนจีน ฝรั่งที่มีการติดต่อค้าขายกันในสมัยนั้น นอกจากนั้นยังมีหอไตรอยู่ในสระน้ำข้างศาลาการเปรียญ เป็นหอเก็บพระไตรปิฎกขนาดเล็ก ปัจจุบันพังลงมาทั้งหลังแล้ว แต่ทางวัดยังเก็บชิ้นส่วนไม้ไว้ใต้ถุนศาลาเกือบครบทั้งหลัง นอกจากนี้ยังพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยชนิดทองเหลือง ศิลปะรัตนโกสินทร์ ตู้พระธรรมไม้ เจดีย์จำลองทำด้วยทองเหลืองลงรักปิดทอง ศิลปะรัตนโกสินทร์ ใบเสมาหินมีจารึก 3 บรรทัด สมัยรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้วัดตะปอนน้อยยังเป็นแหล่งรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ คัมภีร์ใบลาน โบราณวัตถุซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้

วัดตะปอนน้อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรตั้งแต่ปี 2478

ที่อยู่

หมู่ 3 บ้านตะปอนน้อย ต.ตะปอน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

เครดิตภาพในแกลเลอรี่ : ช่างคอม เกาะตะเคียน

Last modified onTuesday, 12 May 2015 09:41
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C