Log in

สถานที่ยอดนิยมในจันทบุรี (จากยอดผู้เข้าชม)

เจดีย์อิสรภาพ

เจดีย์อิสรภาพเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่เขาแหลมสิงห์สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเมื่อแล่นเรือผ่านเข้าปากน้ำแหลมสิงห์นั้น ชาวจันทบุรีร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของอิสรภาพหลังจากที่จันทบุรีถูกฝรั่งเศสยึดครองอยู่นานถึง 11 ปี

เมื่อ พ.ศ.2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรีสหเทพ จัดงานฉลองเมืองจันทบุรีขึ้นอย่างยิ่งใหญ่หลังฝรั่งเศสคืนดินแดนจันทบุรีที่ยึดไปกลับคืนให้แก่สยาม และต่อมาในปี พ.ศ.2449 หลวงศรีวิไชย (ศุภ ปริชญานนท์) ที่ต่อมาเป็นพระกำแหงฤทธิรงค์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น พระยาพิพิธไสยสุนทรการ (ผู้ว่าราชการเมืองตราด) ซึ่งเป็นชาวจันทบุรีโดยกำเนิด(บ้านอยู่ถนนสายริมน้ำ) ได้รวมชาวจันทบุรีจัดสร้างองค์พระเจดีย์นี้ขึ้น เรียกว่า "เจดีย์อิสรภาพ" เป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างครอบองค์พระเจดีย์เดิมที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งเป็นเจดีย์ประธานป้อมไพรีพินาศซึ่งมีขนาดเล็กเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานหลังฝรั่งเศสและญวนถอนกองกำลังออกจากจันทบุรี โดยยึดจันทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2436-2447 (ร.ศ.112–123) รวมเวลา 11 ปี

การได้จันทบุรีกลับคืนมาเป็นของสยามนั้น เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2446 รัชกาลที่ 5 ทรงตัดสินพระทัยนำเงิน ถุงแดง หรือพระราชทรัพย์ซึ่งรัชกาลที่ 3 ทรงสะสมไว้ใช้ยามชาติวิกฤติ มาจ่ายเป็นค่าปรับให้กับฝรั่งเศสตามสัญญา 6 ข้อ คิดเป็นเงิน 2 ล้านฟรังค์ (ประมาณ 3ล้านบาท) และยอมให้ฝรั่งเศสยึดเมืองตราด เกาะแก่งแหลมลิง และประจันตคีรีเขตต์ (เกาะกง) ต่ออีก 3 ปี และในที่สุดไทยต้องสูญเสียดินแดน 3 จังหวัดฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส คือ เสียมราฐ ศรีโสภณ และพระตะบอง รวมทั้งจังหวัดประจันตครีเขตต์ (เกาะกง) ด้วย รวมเนื้อที่ที่สูญเสียให้กับฝรั่งเศสในครั้งนั้นถึง 62,500 ตารางกิโลเมตร

13 กุมภาพันธ์ 2446 จึงเป็นวันสำคัญของจังหวัดจันทบุรี แม้จะต้องสูญเงินถุงแดงและจำยอมให้ฝรั่งเศสยึดเมืองตราดไว้เป็นประกัน เพื่อแลกกับการถอนกำลังออกจากจันทบุรี แต่ฝรั่งเศสและญวนก็ยังไม่ยอมถอนกองกำลังออกไป กว่าจะถอนกำลังออกไปยึดตราดต่อก็ยืดเวลามาจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2447 รวมเวลาที่ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี 11ปี

ที่อยู่

ตั้งอยู่บนเขาแหลมสิงห์ หมู่ที่ 1 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

Last modified onSunday, 17 May 2015 09:15
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C