Log in

ชุมชนปากน้ำแขมหนู

Featured สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ปากน้ำแขมหนู ภาพโดย : Lek Chanthabur สะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ปากน้ำแขมหนู

ปากน้ำแขมหนู หรือปากน้ำวังโตนด เป็นปากแม่น้ำที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีที่เคยมีเรือสำเภาขนาดใหญ่จำนวนมาก บรรทุกสินค้าแล่นผ่านเข้ามาค้าขายกับชาวจันทบุรีที่ตั้งชุมชนอยู่ใกล้แม้น้ำวังโตนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายกับชุมชนท่าใหม่หลังจากทหารฝรั่งเศสเข้ายึดครองเมืองจันทบุรีและควบคุมการแล่นเรือผ่านปากน้ำแหลมสิงห์

แม่น้ำวังโตนด  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาสูงในอำเภอแก่งหางแมวด้านทิศเหนือของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และอำเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วยคลองโตนด และคลองประแกด คือ เขาช่อง เขาป้อม เขาลำปลายประแกด เขาเลือดแตก และเขาสอบแม เนินเขาเหล่านี้อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเขาชะมูล และทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านขุนซอง ลำคลองประแกดจะไหลลงมาทางทิศใต้บรรจบกับคลองโตนด

แม่น้ำวังโตนดไหลลงสู่เกาะนก (ทางทิศใต้ของบ้านโขมง) ลักษณะของอ่าวเกาะนกมีความยาว 6.25 กิโลเมตร บริเวณปากอ่าวเรียกว่า ปากน้ำแขมหนู ปากอ่าวแคบเหมือนกับปากขวดโดยมีแหลมท้ายร้านดอกไม้ยื่นลงไปทางทิศใต้  ทำให้ปากน้ำแขมหนูเป็นแหลมทรายยื่นตรงไปทางทิศใต้ยาวถึง 1.8 กิโลเมตร

ปากน้ำแขมหนูในอดีตไม่ค่อยมีคนไปอยู่อาศัยมากนักเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จัดได้ว่ากันดารเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีเรือสำเภาแล่นผ่านเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก แต่ก็จะแล่นเข้าไปเทียบท่าและค้าขายกับชุมชนที่อยู่ลึกเข้าไปซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ เช่น ชุมชนโขมงที่อยู่ใกล้ปากน้ำแขมหนู ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่และมีความสำคัญในย่านปากน้ำวังโตนด (เคยเป็นอำเภอโขมง ก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นอำเภอพลอยแหวน และอำเภอท่าใหม่ในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้แล่นเรือลึกเข้าไปค้าขายที่ "ท่าใหม่" ที่อยู่ลึกเข้าไปจากโขมง อีกเล็กน้อย ซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมโยงกับชุมชนอื่นๆ ที่สะดวกกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนสินค้าจากท่าใหม่ไปยังตัวเมืองจันทบุรีในช่วงที่ฝรั่งเศสยึดครองอยู่สามารถทำได้สะดวกกว่าเส้นทางอื่นๆ ปากน้ำแขมหนูจึงเป็นเพียงที่ตั้งของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านที่ออกจับสัตว์ทะเลตามชายฝั่งเป็นหลักตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน

ชุมชนปากน้ำแขมหนูเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่ปลูกบ้านเรียงรายตามริมฝั่งแม่น้ำวังโตนด ในตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งของปากน้ำแขมหนูนั้นไม่ค่อยมีชาวประมงไปตั้งบ้านเรือนอยู่เท่าใดนักเนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงชัน และชายฝั่งเป็นโขดหิน ไม่มีเส้นทางคมนาคมทางบกติดต่อกับชุมชนอื่นๆ ได้ ก่อนที่จะมีการสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติข้ามปากน้ำแขมหนู และสะพานตากสินมหาราชข้ามปากน้ำแหลมสิงห์ การเดินทางโดยรถยนต์มายังปากน้ำแขมหนูสามารถมาได้ทางเดียวคือผ่านเข้ามาทางอำเภอท่าใหม่ แต่ปัจจุบันสามารถเข้าถึงทางรถยนต์ได้หลายทาง

ชาวชุมชนปากน้ำแขมหนูมีวิถีชีวิตแบบชาวเล คือ อยู่กับชายทะเล หากินกับท้องทะเล นอกจากการออกเรือจับปลาตามชายฝั่งตามปกติแล้ว ในเวลากลางวัน ชาวประมงจะออกเรือจับแมงกะพรุน ส่วนในเวลากลางคืน ชาวบ้านมักจะออกทะเลเพื่อจับปลาหมึกที่ชอบเข้ามาเล่นแสงไฟในยามค่ำคืน ซึ่งสัตว์ทะเลที่ชาวบ้านจับมาได้นี้นอกจากจะกินกันในครอบครัวแล้ว บางส่วนก็จะนำไปขายกันแบบสดๆ และที่เหลือก็จะทำการแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแห้ง หรือแปรรูปในลักษณะอื่นๆ เพื่อเก็บไว้กิน หรือจำหน่ายต่อไป

ตั้งแต่มีการสร้างสะพานเฉลิมพระเกียรติข้ามปากน้ำแขมหนู สะพานตากสินมหาราชข้ามปากน้ำแหลมสิงห์ และการสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิตเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลต่างๆ ของจันทบุรีเข้าดัวยกัน ปากน้ำแขมหนูซึ่งอยู่บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิตด้วยเช่นกันกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งขึ้นมาทันที เพราะมีจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีชุมชนซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจของชาวบ้าน

Last modified onTuesday, 04 August 2015 09:33
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C