Log in

สถานที่ยอดนิยมในจันทบุรี (จากยอดผู้เข้าชม)

อ่างเก็บน้ำศาลทราย

อ่างเก็บน้ำศาลทราย ภาพโดย : จันทบูรดอทเน็ต อ่างเก็บน้ำศาลทราย

อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย เป็นอ่างเก็บน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำจันทบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นตามพระราชดำริเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 อยู่ในตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ มีความจุประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยพื้นที่เกษตรที่อยู่ใต้อ่างเก็บน้ำได้เป็นจำนวนมาก สร้างเมื่อปี พ.ศ.2537

โครงการอ่างเก็บน้ำศาลทรายเป็น 1 ใน 23 โครงการตามพระราชดำริเรื่องเดิม เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2530 รัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นโดยผ่าน The Japan International Cooperation Agency (JICA) ในการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ในการพัฒนาลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและอื่นๆ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งคณะทำงาน รวม 10 คน มาศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นในการพัฒนาลุ่มน้ำดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยของกรมชลประทาน โดยเริ่มทำการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 และเสร็จในปี พ.ศ. 2532

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อจังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ขนาดกลางเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนบนของจังหวัด ประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ มีความต้องการใช้น้ำสูงในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกและผล เพราะถ้าผลไม้ขาดแคลนน้ำในช่วงนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่ได้คุณภาพและราคาต่ำ

อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี มีความจุเก็บกักประมาณ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่ชลประทานด้านท้ายอ่างเก็บน้ำประมาณ 13,900 ไร่ ส่งน้ำให้กับเกษตรกร โดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติ มีฝายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วง ๆ เพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรม และยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านซำตาเรือง ซึ่งเป็นโครงการที่สูบน้ำจากรอ่างเก็บน้ำศาลทราย ส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่

บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำศาลทรายมีบรรยากาศที่ร่มรื่น ทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และพักผ่อน

ที่อยู่

ต.คลองพลู อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี

 

Last modified onSunday, 17 May 2015 07:17
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C