Log in

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ พระตำหนักแดง (พระตำหนักดอนแค) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ วังสวนบ้านแก้ว ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เป็นที่จัดสิ่งของเครื่องใช้ และแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรีในด้านต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

พระตำหนักแดง (พระตำหนักดอนแค) เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นภายหลังพระตำหนักเทา 2 ปี เป็นที่ประทับสำหรับหม่อมราชวงศ์สมัครสมาน กฤดากรราชเลขาส่วนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ เป็นอาคารสองชั้นแบบยุโรป สร้างด้วยไม้สักทาสีแดง ปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประกอบไปด้วยห้องจัดแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ดังนี้

 • ห้องประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี
 • ห้องภูมิประเทศของจังหวัดจันทบุรี
 • ห้องชาติพันธุ์
 • ห้องเสื่อจันทบูร
 • ห้องพลอยเมืองจันท์
 • ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ห้องนาฎศิลป์และการแสดงพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจันทบุรี
 • ห้องข้อมูลท้องถิ่น
 • ห้องนิทรรศการ "เล่าตำนานเมืองจันท์"

รายละเอียดการติดต่อ :

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

41 หมู่ 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039 319 111 ต่อ 7000-1
โทรสาร : 039 471 064

แผนที่

Last modified onSunday, 03 May 2015 11:29
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

 • 7 Mar 2016 32°C 26°C
 • 8 Mar 2016 32°C 26°C