Log in

ร้านสินค้าพื้นเมืองและของฝากยอดนิยมในจันทบุรี (จากยอดผู้เข้าชม)

กลุ่มทอเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า

กลุ่มทอเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า จันทบุรี เป็นกลุ่มทอเสื่อและผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกที่มีคุณภาพดี การันตีด้วยรางวัลผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ระดับ 5 ดาว สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้นำชุมชนและชาวบ้าน ที่พยายามรักษาองค์ความรู้การทอเสื่อกกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ สร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมพืืนบ้านและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทันสมัย

การทอเสื่อกกเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีมานาน แต่เดิมพื้นที่ของหมู่บ้านบางสระเก้ามีต้นกกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีใครรู้จักนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ กระทั่งมีชาวญวนที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามเมืองจันทบุรี (ปัจจุบันเป็น ต.จันทนิมิต จ.จันทบุรี) ได้มาพบเห็นต้นกกที่บ้านบางสระเก้า จึงได้ขอไปทอเป็นเสื่อแล้วนำกลับมาให้ชาวบ้านบางสระเก้า พร้อมทั้งได้แนะนำให้ชาวบ้านรู้จักวิธีการทอเสื่อ และได้ทอสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนสืบต่อกันมาโดยเริ่มแรกจะทอเป็นผืนเพื่อใช้ในครัวเรือนสำหรับปูนอนและใช้รองนั่ง จากนั้นขยายการทอเสื่อออกไปเป็นผลิตภัณฑ์จากเสื่อที่มีรูปแบบหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

สุริยา  แก่นจันทร์ เป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการถ่ายทอดกระบวนการและวิธีการทอเสื่อจาก บิดามารดา และมีความชำนาญเกี่ยวกับการทำเสื่อ ได้พัฒนาเสื่อกก และแปรรูปเสื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์เสื่อกกที่หลากหลายทั้งในลักษณะของหัตถกรรมพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์เสื่อกกสมัยใหม่ตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสุริยา แก่นจันทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกลุ่มอาชีพทำเสื่อกก สุริยาบางสระเก้า เป็นกลุ่มอาชีพเล็กๆ ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2515 โดยการร่วมมือกันเองของชาวบ้านและการสนับสนุนของพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ที่สร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง กลุ่มทำเสื่อกกสุริยาบางสระเก้า ยังได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ จนได้รับการคัดเลือกให้ เป็นสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาว และยังได้รับรางวัลต่างๆ อีกมากมาย ตลอดจนได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

กลุ่มทอเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า ได้ใช้บ้านเลขที่ 6 หมู่ 5 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ ซึ่งเป็นบ้านของคุณสริยา แก่นจันท์ ประธานกลุ่มฯ เป็นศูนย์กลางผลผลิตภัณฑ์เสื่อกกของสมาชิกในกลุ่มจำหน่ายปลีก-ส่งให้แก่ร้านค้าต่างๆ ที่ต้องการซื้อไปจำหน่าย และเปิดบ้านเป็นร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสื่อกกจันทบูรให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วไปที่เดินทางไปซื้อถึงที่

การเดินทางไปยังกลุ่มทอเสื่อกกสุริยา บางสระเก้า สามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกสบายทั้งโดยรถยนต์ส่วนตัว และรถทัวร์ขนาดใหญ่ มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบาย

ที่อยู่ :

6 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
โทร. : 039 450 587

 

Last modified onWednesday, 24 June 2015 11:25
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C