Log in

น้ำตกอ่างเบง

น้ำตกอ่างเบง ภาพโดย : จันทบูรดอทเน็ต น้ำตกอ่างเบง

“น้ำตกอ่างเบง” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของ ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยน้ำตกแห่งนี้ยังถือว่าเป็นน้ำตกแห่งใหม่ที่ยังไม่ค่อยมี คนรู้จัก แต่มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลยทีเดียว

น้ำตกอ่างเบงจะแบ่งเป็น 3 ชั้น ชั้นแรก เรียกว่า น้ำตกตาวัน ชั้นที่2 เรียกว่า น้ำตกอ่างกลาง ชั้นที่3 เรียกว่า น้ำตกอ่างเบง ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำตกสายเดียวกัน ระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวน้ำตกอ่างเบง ถึงชั้นบนสุด ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ระยะทางประมาณ 2 กม. บริเวณรอบๆ น้ำตกยังมีต้นมะค่าโมง ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีอีกด้วย ซึ่งนับว่าเหมาะแก่ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง

ถึงแม้ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่ แต่การเดินทางมายังน้ำตกอ่างเบงนั้นค่อนข้างสะดวกสบาย เนื่องจากถนนหนทางที่เข้าไปยังตัว น้ำตกนั้นเป็นถนนลาดยางอย่างดี

ตำนานอ่างเบง

100 กว่าปีที่ผ่านมา ชาวกัมพูชา (เขมร) จากเมืองพระตะบองได้อพยพหนีโรระบาด คือ โรคฝีดาษ เข้ามาทำมาหากินอยู่ที่บ้านแหลมและอพยพมาตั้งรกรากเพื่อทำมาหากินต่อที่บ้านแพรกโอน ปัจจุบันคือบ้านช่องแคบ หมู่ที่ 8 ตำบลฉมันโดยอพยพมาครั้งแรกประมาณ 50 คน มีผู้นำซึ่งเป็นผู้อาวุโส และเป็นที่เคารพนับถือในกลุ่มผู้อพยพชาวเขมรทั้งหลาย ท่านผู้นั้นก็คือ "ปู่สุก" ปู่สุกได้นำชาวเขมรประกอบอาชีพทำไร่ ปลูกข้าว และล่าสัตว์ ได้ระยะหนึ่ง ก็ย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่อื่น เนื่องจาก จำนวนประชากรเริ่มมากขึ้น และมีชาวชองเริ่มเข้ามาอาศัยทำมาหากินร่วมด้วย ชาวเขมรส่วนหนึ่งจึงย้ายถิ่นฐานไปทำมาหากินที่อื่น

แหล่งทำกินใหม่ที่ชาวเขมรกลุ่มนี้ได้ค้นพบนั้น อุดมสมบูรณ์มากเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำจึงได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บ้างก็ทำไร่กระวาน บ้างก็หาไม้หอม โดยแหล่งน้ำนี้เป็นแอ่งธารน้ำขนาดใหญ่ และบริเวณนั้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีกลุ่มไม้มะค่าขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวเขมรกลุ่มนี้จึงตั้งชื่อบริเวณนี้ว่า "อ่างเบง" ซึ่งคำว่า "เบง" ในภาษาเขมร หมายถึง "ต้นมะค่า" อ่างเบงในภาษาเขมรจึงแปลว่า แหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยต้มไม้มะค่า และเรียกชื่อนี้สืบต่อมาจนกระทั้งทุกวันนี้ แต่ผู้อาวุโสในหมู่บ้านบางคน ก็ได้เล่าขานกันว่า "อ่างเบง" แห่งนี้เป็นชื่อที่ตั้งมาจาก ภาษาชอง ซึ่งถือว่าเป็นชนพื้นที่ในเมืองจังหวัดจันทบุรี ซึ่งในที่นี้ คำว่า "เบง" หมายถึง ขนาดใหญ่ "อ่างเบง" ในภาษาชองจึงแปลว่า แอ่งน้ำขนาดใหญ่ นั่นเอง

การเดินทาง

น้ำตกอ่างเบง แยกจากเส้นทางสาย จันทบุรี-สระแก้ว เข้ามาทางบ้านทุ่งเพล หมู่ที่ 8 ตำบลฉมัน เข้าไปเพียง 11 กม.เท่านั้น (ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 38 กม.)

สถานที่ตั้ง

บ้านช่องแคบ หมู่ 8 ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แผนที่

Last modified onMonday, 04 May 2015 16:00
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C