Log in

สถานที่ยอดนิยมในจันทบุรี (จากยอดผู้เข้าชม)

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฎิสนธินิรมล

Featured อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจันทบุรีฝั่งตะวันออก ในตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของกลุ่มคริสตชนมาเป็นเวลานานถึง 300 ปี มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่งดงามทั้งภายในและภายนอก เป็นที่ท่องเที่ยวที่เชิดหน้าชูตาอีกแห่งหนึ่งของจันทบุรี

อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความเชื่อแบบครสิตชน โดยอยู่ภายใต้การดูแลของพระสังฆราชและคณะสงฆ์สังฆมณฑลจันทบุรี มีอดีตเจ้าอาวาสผู้ศักดิ์สิทธิ์ของวัดอยู่องค์หนึ่งคือ นักบุญ เอเตียน กือโนต์ โดยมีภาพของท่านบนกระจกสี และรูปปั้นของท่านอยู่ภายในวัดและบ้านพักพระสงฆ์

รูปแบบการก่อสร้าง เป็นสถาปัตยกรรมตะวันตก "ศิลปะแบบโกธิค" ที่หอสูงจะมีนาฬิกาเรือนใหญ่ขนาดเส้นรอบหน้าปัด 4.7 เมตร ติดอยู่ จากหอสูงนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองจันทบุรี ได้ไกลออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร วัดนี้ได้รับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกด้วยศิลปะเก่าแก่อย่างสวยงามและมีคุณค่ายิ่งนัก เช่น ภาพกระจกสีของบรรดานักบุญหลายองค์ที่บริเวณเหนือพระแท่น และเหนือหน้าต่างของวัด เมื่อแสงอาทิตย์สาดส่องมาจากภายนอกจะทำให้มองเห็นความงดงามของภาพบนกระจกสีได้อย่างชัดเจน บริเวณเหนือพระแท่นกลางวัดมีรูปปั้นพระประธาน คือ รูปพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตั้งตระง่านอย่างงดงามรวมถึงรูปปั้นของนักบุญยออากิม และนักบุญอันนา ซึ่งเป็นบิดาและมารดาของพระนาง

church

วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2255 ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดโบสถ์ อยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี ต่อมา พ.ศ.2377 ได้ย้ายมาฝั่งตะวันออกของแม้น้ำ และได้สร้างเป็นอาคารถาวรก่ออิฐถือปูนตามศิลปะแบบโกธิค โดยเริ่มสร้าง 6 มกราคม พ.ศ.2499 แล้วเสร็จสมบูรณ์จึงได้มีพิธีเสกอย่างสง่าโดยได้รับเอา พระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล เป็นองค์อุปถัมภ์ของวัดเมื่อ 10 มกราคม พ.ศ.2452 และได้สถาปนาขึ้นเป็นอาสนวิหารเมื่อ พ.ศ.2487

ที่อยู่

ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

ภาพในแกลเลอรี่โดย : Chanthaboon.Net

Media

Last modified onMonday, 04 May 2015 10:08
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C