Log in

ชุมชน/หมู่บ้านที่น่าสนใจ

บ้านท่าขาหย่าง

บ้านท่าขาหย่าง เป็นหมู่บ้านในป่าชายเลนของชาวประมงชายฝั่ง ตั้งอยู่ปากคลองอิเทพ บริเวณปากแม่น้ำเวฬุ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจันทบุรี มีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์และกิจกรรมเที่ยวชมธรรมชาติป่าชายเลนให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ

ชาวบ้านท่าขาหย่างสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติของป่าชายเลน มีอาชีพทำประมงพื้นบ้าน และประมงชายฝั่ง เช่นการเลี้ยงปลาทะเลในกระชัง จับปู เลี้ยงหอย จับปลาชายฝั่งที่เป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านที่ได้มาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านแห่งนี้มายาวนาน มีวัด โรงเรียน และศาลเจ้าตั้งอยู่ภายในชุมชน

บ้านเทพขาหย่าง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ในตำบลบางชัน เริ่มก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว  ประชาชนกลุ่มแรกที่บุกเบิกมา สร้างหมู่บ้าน คือ คนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และกลุ่มชาวจีนโพ้นทะเลที่อพยพมาจากประเทศจีนโดยประกอบอาชีพทางด้านประมงเพราะลักษณะของหมู่บ้านเหมาะแก่การทำอาชีพประมง กล่าวคือ มีพื้นที่เป็นป่าชายเลน  มีคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้านไปบรรจบกับแม่น้ำเวฬุ ซึ่งเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา จากพื้นที่ของหมู่บ้านที่ป่าชายเลน ในอดีตการคมนาคมภายในหมู่บ้านนั้นต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะในการเดินทางเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านจะไปติดต่อกับทางอำเภอจะต้องอาศัยนั่งเรือโดยสาร บ้านเทพขาหย่าง มีวัดเทพขาหย่าง ที่มีหลวงพ่อลอย ประดิษฐานอยู่  หลวงพ่อลอยองค์นี้มีขนาดเท่ากับหลวงพ่อโสธร ลอยน้ำมาจากที่ไหนไม่มีใครรู้ เมื่อลอยมาถึงบ้านเทพขาหย่าง ชาวบ้านพยายามช่วยกันนำขึ้นมาจากแม่น้ำแต่ไม่สามารถที่จะนำขึ้นมาได้ ผู้ใหญ่บ้านในตอนนั้นจึงทำพิธีบวงสรวงหลวงพ่อลอย และอธิฐานว่าถ้าหลวงพ่อลอยต้องการที่จะประดิษฐาน ณ ที่หมู่บ้านเทพขาหย่างนี้ก็จะสร้างวัดขึ้นมาให้กับหลวงพ่อลอย เมื่ออธิฐานเสร็จชาวบ้านก็ช่วยกันยกหลวงพ่อลอยขึ้นมาจากแม่น้ำได้เป็นผลสำเร็จ ปัจจุบันนี้หลวงพ่อลอยเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

บ้านท่าขาหย่าง มีบ้านเรือนของชาวบ้านปลูกไว้ริมฝั่งบริเวณปลากคลองคลองทั้ง 2 ฝั่ง มีสะพานทางเดินริมคลองเชื่อมถึงกันไปจนสุดบริเวณปากคลอง และบริเวณตรงกลางหมู่บ้านมีสะพานไม้เชื่อมทั้ง 2 ฝั่งเข้าด้วยกัน ทำให้ชาวบ้านสามารถเดินไปมาหาสู่กันได้สะดวก บริเวณหน้าบ้านที่อยู่ริมคลอง ชาวบ้านก็จะเลี้ยงหอยไว้หน้าบ้าน ส่วนบ้านที่อยู่ชายฝั่งแม่น้ำเวฬุที่มีพื้นที่ในแม่น้ำกว้างขวางกว่า ก็จะมีการเลี้ยงหอย และเลี้ยงปลาในกระชัง เป็นอาชีพหลักอีกอย่างหนึ่งของชาวบ้านนอกเหนือจากการออกเรือหาปลาบริเวณปากแม่น้ำ ซึ่งชาวบ้านที่บ้านท่าขาหย่างจะใช้เรือขนาดเล็กในการออกหาปลา

บ้านท่าขาหย่าง ในปัจจุบันมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน มีการจัดตั้งที่พักแบบโฮมสเตย์และร้านอาหารไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจ

ในปัจจุบันการเดินทางไปบ้านเทพขาหย่างสามารถเดินทางได้ทั้งทางรถยนต์และทางเรือ

ที่อยู่

หมู่ที่ 4 ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

Last modified onTuesday, 12 May 2015 07:22
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C