Log in

บ้านโภคบาล

บ้านโภคบาลเป็นบ้านไม้ตะเคียนทั้งหลัง ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบจีน แบ่งเป็น 3 เรือน สภาพบ้านในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในลักษณะเดิม มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบ้างเป็นบางส่วนเนื่องจากประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำและปรับปรุงตามความจำเป็นบางอย่าง ได้แก่ เปลี่ยนพื้นบ้าน ทาสีตกแต่งบ้าน และปรับสภาพพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน

phokabarl-2บ้านโภคบาลในอดีต ส่วนใหญ่อยู่ในความปกครองดูแลของ คุณย่าทวด ถิน โภคบาล เนื่องจากคุณปู่ทวดถึงแก่กรรมตั้งแต่คุณย่าทวดอายุเพียง 25 ปี คุณย่าทวดถิน โภคบาล ดำรงชีวิตอยู่ตั้งแต่ พ.ศ. 2419 – 2517 รวมสิริอายุ 98 ปี นับเป็นหญิงแกร่งที่ดำรงชีวิตอยู่ถึง 5 แผ่นดิน ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 – 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีลูกหลานสืบทอดถึงปัจจุบันรวม 5 รุ่น บ้านโภคบาลสมัยคุณย่าทวด ดำรงชีพด้วยการค้าขาย โดยนำผ้าและเครื่องนุ่งห่มจากกรุงเทพ ฯ ขนส่งทางเรือเมล์มาขายที่จันทบุรี และนำของป่ารวมทั้งสมุนไพรจากจันทบุรีไปขายที่กรุงเทพ ฯ รวมทั้งค้าขายเสื่อซึ่งทอโดยชาวญวนที่อาศัยอยู่บริเวณวัดโรมันคาทอลิกจันทบุรี

การค้าขายผ้าในสมัยนั้นซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ฝรั่งเศสยึดจันทบุรีนานถึง 11 ปี (ร.ศ. 112 – 123 หรือ พ.ศ. 2436 – 2447) ถือว่าเป็นสินค้าควบคุมโดยกงสุลฝรั่งเศส ร้านค้าขายผ้าต้องอยู่ในอาณัติของฝรั่งเศส โดยฝรั่งเศสออกเอกสารรับรองให้ว่าเป็นคนในบังคับของฝรั่งเศส ซึ่งบ้านโภคบาลยังคงเก็บรักษาเอกสารฉบับนี้ไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป

ปัจจุบันบ้านโภคบาลใช้เป็นบ้านอยู่อาศัย และเปิดจำหน่ายโปสการ์ด ของที่ระลึกต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์และสัญญลักษณ์ของชุมชน เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในการดำเนินงานของชุมชน และยังเป็นศูนย์บริการข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Last modified onFriday, 15 May 2015 08:54
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C