Log in

น้ำตกพลิ้ว

Featured น้ำตกพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตกที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในจังหวัดจันทบุรี มีน้ำตกตลอดปี เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโลเมตร อยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เขตอำเภอแหลมสิงห์ ถนนลาดยางตลอดสายทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

น้ำตกพลิ้วมี 3 ชั้น มีอ่างศิลารองรับเป็นชั้นๆ น้ำตกชั้นบนสุดนั้นเป็นกระแสน้ำ 2 สาย พวยพุ่งจากซอกหินบนเขาสูงถึง 20 เมตร ตกลงมาบนหินแล้วรวมเป็นสายเดียวกันและไหลตกลงอีกทอดหนึ่งลงสู่อ่างศิลาขนาดใหญ่ แล้วไหลลงสู่อ่างศิลาใบที่ 2 และ 3 ที่อยู่ลดหลั่นกันไปตามลำดับ ที่มีขนาดใหญ่สามารถลงไปเล่นน้ำได้จำนวนมาก แล้วกลายเป็นลำธารน้ำไหลเรื่อยไปตามเชิงเขา ทิวทัศน์บริเวณน้ำตกนี้มีความงดงามน่าชมยิ่งนัก

อลงกรณ์เจดีย์

อลงกรณ์เจดีย์ เป็นเจดีย์ศิลาแลง ทรงกลมแบบลังกา มีบันไดขึ้นบานประทักษิณทั้ง 4 ด้าน เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสน้ำตกพลิ้ว พ.ศ.2419 ทรงโปรดฯ ให้พระยาจันทบุรี สร้างขึ้น ณ เขาสระบาปบริเวณน้ำตกพลิ้ว
ต่อมาองลกรณ์เจดีย์ชำรุดทรุดโทรมมาก จังหวัดจันทบุรีและกรมศิลปากร จึงร่วมกันบูรณะขึ้นใหม่ตามแบบเดิม เมื่อ พ.ศ.2508

{bepiv}panorama/phliu-panorama.jpg|width=670|height=250|start=1|carousel=1|direct=r{/bepiv}

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในช่วง 20-924 เมตร ค่อย ๆ ลาดลงไปทางทิศใต้ มีที่ราบแคบ ๆ ทั่วไปบริเวณไหล่เขา พื้นที่มีความลาดชันสูง จุดสูงสุดของพื้นที่อยู่ยอดเขามาบหว้ากรอก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 924 เมตร ลักษณะทางธรณีวิทยาส่วนที่เป็นหิน ส่วนใหญ่เป็นหินอัคนีประเภทหินแกรนิต ในบริเวณตอนกลางของพื้นที่ ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงชันสลับซับซ้อน ที่ประกอบไปด้วยป่าดงดิบที่สมบูรณ์ทำให้บริเวณนี้กลายเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีลำห้วยเล็ก ๆ หลายสาขา ที่มีน้ำไหลตลอดปี เช่น คลองนารายณ์ คลองพลิ้ว คลองตรอกนอง คลองมะกอก คลองซึ้ง คลองขลุง กระจายอยู่รอบพื้นที่ตอนกลางของพื้นที่เป็นสันเขาสูงชัน

การเดินทาง

สามารถใช้เส้นทางสายกรุงเทพ-ตราด เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกตรงหลักกิโลเมตรที่ 347 ไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วประมาณ 2 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 14 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวเมืองตราด 55 กิโลเมตร

แผนที่

Last modified onMonday, 04 May 2015 15:58
Login to post comments

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C