Log in

ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนสอยดาววิทยา

โรงเรียนสอยดาววิทยา (เดิมชื่อ ทรายขาววิทยา) เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2521 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

พระยาวิสูตรโกษา (ฟัก สาณะเสน)

พระยาวิสูตรโกษา(ฟัก สาณะเสน) มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ ณ บ้านทำเนียบ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จันทบุรี เป็นบุตรของพระยาประเสริฐสัจธารี(เยื้อง สาณะเสน) ผู้ว่าราชการเมืองระยอง กับนางพุด

ทำเนียบพระยาจันทบุรี

ตำแหน่งผู้ครองเมืองจันทบุรีนั้นเรียกว่า "พระยาจันทบุรี" ชื่อตำแหน่งนี้เป็นชื่อที่เรียกกันมานานจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แม้ว่าผู้ว่าราชการเมืองจะมีบรรดาศักดิ์เป็นอย่างอื่น แต่พระองค์ท่านก็ยังทรงเรียก "พระยาจันทบุรี" อยู่ (ตามพระราชนิพนธ์ พ.ศ.2419)

ยังมีจันทบุรีมาจนทุกวันนี้เพราะ เงินถุงแดง

เงินถุงแดง เป็นเงินที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 3 แห่งพระบรมราชจักกรีวงศ์ ได้จากการค้าสำเภาส่วนพระองค์เมื่อครั้งยังดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ แล้วทรงเก็บสะสมไว้ ซึ่งถ้าไม่มีเงินถุงแดงมาใช้ ไถ่บ้านไถ่เมือง ในวันนั้น คงไม่มีจันทบุรีในวันนี้

ชาติพันธุ์ของคนจันทบูร

ชาวจันทบุรี หรือ คนจันทบูร นั้นประกอบไปด้วยชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทั้งชาติพันธุ์ของคนในท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม ชาติพันธุ์ของประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน และชาติพันธุ์ของผู้ที่อพยพมาจากดินแดนที่ห่างไกลเพื่อหลีกลี้หนีภัยคุกคาม หรือเดินทางมาค้าขายแล้วตั้งรกรากทำมาหากินในจันทบุรีในเวลาต่อมา ซึ่งชาติพันธุ์เหล่านี้ที่อาศัยอยู่ในจันทบุรีมาจนถึงปัจจุบันนี้ถึงแม้จะมีความแตกต่างด้านชาติพันธุ์แต่ก็เรียกรวมๆ กันว่า คนจันทบูร

Subscribe to this RSS feed

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C