Log in

ทั่วไป

เที่ยวไปบนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

ถนนมเฉลิมบูรพาชลทิตเป็นถนนที่เชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวและจุดชุมวิวต่างๆ ชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ชายทะเลด้านเหนือสุดไปยังชายทะเลด้านใต้สุดของจังหวัดจันทบุรี เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีทัศนียภาพและจุดชมวิวที่สวยงาม และมีเส้นทางสำหรับรถจักรยานที่สร้างไว้อย่างดีเกือบตลอดเส้นทาง

 • 0
 • Read: 18997 times

จันทบุรีกับการบินของไทยในอดีต

พ.ศ.2462 กระทรวงกลาโหม ให้แต่ละจังหวัดจัดหาพื้นที่สำหรับเครื่องบินขึ้นลง จังหวัดจันทบุรีเลือกเอาบริเวณบ้านเนินพลอยแหวนเป็นที่จัดสร้างสนามบินของจังหวัด ส่วนชื่อสนามบินเนินพลอยแหวนนั้น คือชื่อในบัญชีรายชื่อสนามบินของกองทัพอากาศ ที่ตั้ง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ส่วนชื่อสนามบินท่าใหม่ คือชื่อเรียกตามตำบลที่ตั้งตามความคุ้นเคยของชาวจันทบุรี

 • 0
 • Read: 3771 times

ท่าหลวง

ท่าหลวงในอดีตเป็นท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ริมแม่น้ำจันทบุรีบริเวณบ้านลุ่มซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชน และอยู่ใกล้กับศาลากลางของจังหวัดจันทบุรี สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 สำหรับใช้เทียบเรือขนาดใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อค้าขายสินค้ากับชาวจันทบุรีในอดีต

 • 0
 • Read: 2189 times

ที่มาของเมืองเก่าริมแม่น้ำจันทบุรี

แต่เดิมเมืองจันทบูรตั้งอยู่ที่บ้านหัววัง ตำบลพุงทลาย ซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจันทบุรีจนถึงสมัย พระนารายณ์มหาราช (ระหว่างพ.ศ.1900 - 2200) จึงย้ายมาตั้งที่บ้านลุ่มทางฝั่ง ตะวันตกของแม่น้ำ เนื่องจากบ้านหัววังเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมทุกปี

 • 0
 • Read: 2399 times

ลุ่มน้ำแห่งการค้า

ย่านท่าหลวงในอดีตราว 100 ปีก่อนขึ้นไป มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นแหล่งศูนย์กลางการค้าของเมืองจันทบูร ท่าหลวงเป็นท่าเรือของทางราชการและผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ นอกจากนั้นก็มีท่าเทียบจอดเรือค้าขายและท่าเรือข้ามฟากหลายท่าที่สร้างไว้ตามแนวถนนสายแรกของเมืองจันทบุรีคือ ถนนริมน้ำ หรือถนนสุขาภิบาล อันเป็นที่ตั้งของชุมชนริมน้ำจันทบูรในปัจจุบัน ซึ่งเป็นย่านค้าขายที่สำคัญของเมืองจันทบุรีในอดีต

 • 0
 • Read: 1789 times

ท่าน้ำผ่องศรี หรือท่าแม่ผ่อง

ท่าน้ำผ่องศรีตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาลตอนกลางตัดกับถนนขวาง มีประชาชนมาใช้บริการกันมากมาย เป็นท่าเรือแจวข้ามฟาก ไปยัง"โรงสีนายมงคล"หรือ "โรงสีนายเหม่ง" ซึ่งบริเวณโรงสีเป็นท่ารถสองแถวไปยัง อำเภอมะขามและอำเภอโป่งน้ำร้อน

 • 0
 • Read: 1349 times

ท่าประชานิยม

ท่าประชานิยมตั้งอยู่บนถนนสุขาภิบาลตอนกลางตัดกับถนนประชานิยม เป็นที่ซักเสื้อผ้าและที่อาบน้ำของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง เป็นที่จอดเรือยนต์รับจ้างที่มาจากต้นแม่น้ำ เช่นบ้านตะเคียนทอง บ้านคลองพลู บ้านน้ำขุ่น บ้านวังแซ้ม บ้านขนุน บ้านพญาล่างและบ้านน้ำรัก

 • 0
 • Read: 1167 times

หมากรุกริมน้ำ

การเล่นหมากรุก เป็นอีกภาพหนึ่งที่นักท่องเที่ยวและผู้ที่ผ่านไปมาย่านตลาดล่างริมน้ำจะได้พบเห็นชาวริมน้ำจันทบูรและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันโขกมากรุกอย่างหน้าดำคร่ำเครียดเป็นประจำที่ร้านกาแฟตรงข้ามกับศาลเจ้าที่ตลาดล่าง และร้านเสน่ห์จันท์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเพิงหมาแหวนหลังคามุงสังกะสี ที่จะมีผู้คนคึกคักตลอดทั้งวัน

 • 0
 • Read: 1286 times

ภาพวาด "ที่นี่ ณ วันวาน"

ที่นี่ ณ วันวัน เป็นภาพวาดสีน้ำมันจำนวน 3 ภาพเรียงต่อกัน วาดบนผนังอาคารปูนอาคารห้องแถวของชุมชนริมน้ำจันทบูรฝั่งตรงข้ามกับอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรล เป็นภาพบรรยากาศเก่าๆ ของชุมชนริมน้ำจันทบูรในอดีต สามารถมองเห็นจากฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน เป็นจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งของชุมชนริมน้ำจันทบูรแห่งนี้

 • 0
 • Read: 1301 times

รถโบราณริมน้ำ

ผู้ที่มีโอกาสผ่านไปย่านริมน้ำจันทบูรหลายๆ ท่านอาจจะมีโอกาสได้เห็นรถโบราณหลากหลายชนิดทั้งที่จอดโชว์ไว้ในบ้าน หรือจอดไว้พร้อมใช้งานที่หน้าบ้าน และบางครั้งก็จะเห็นรถโบราณเหล่านี้เคลื่อนผ่านไป-มา ตามถนนสุขาภิบาลที่เป็นที่ตั้งของชุมชนริมน้ำจันทบูร ซึ่งมีทั้งรถยนต์ รถมอเตอร์ไซต์ สกู๊ตเตอร์ และจักรยาน

 • 0
 • Read: 1382 times
Subscribe to this RSS feed

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

 • 7 Mar 2016 32°C 26°C
 • 8 Mar 2016 32°C 26°C