Log in

สถานที่ยอดนิยมในจันทบุรี (จากยอดผู้เข้าชม)

เจดีย์อิสรภาพ

เจดีย์อิสรภาพเป็นเจดีย์ทรงลังกาที่ตั้งอย่างโดดเด่นอยู่เขาแหลมสิงห์สามารถมองเห็นได้จากระยะไกลเมื่อแล่นเรือผ่านเข้าปากน้ำแหลมสิงห์นั้น ชาวจันทบุรีร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ของอิสรภาพหลังจากที่จันทบุรีถูกฝรั่งเศสยึดครองอยู่นานถึง 11 ปี

หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี (ศาลากลางหลังเก่า)

หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี ตังอยู่ที่ศาลากลางหลังเก่าที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2459 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้เป็นศาลาว่าการมณฑลจันทบุรี หลังจากฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจันทบุรี

Subscribe to this RSS feed

จันทบูรดอทเน็ตด้วยทางเวบไซต์ได้ทำการ Upgrade ระบบเวบไซต์ใหม่ ซึ่งได้ทำการถ่ายโอนข้อมูลมาจากเวบไซต์เก่า ซึ่งการโอนถ่ายข้อมูลนี้อาจจะมีข้อมูลบางส่วนถ่ายโอนมาไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้อ่านทุกท่าน ถ้าพบเห็นเวบหน้าใดที่ไม่มีรูปภาพหลัก แผนที่ประกอบ ฯลฯ แสดงผลไม่ครบถ้วน หรือแสดงผลผิดพลาด โปรดแจ้ง Webmaster
- ทางอีเมล์ i.hotel.marketer@gmail.com หรือ
- ทาง Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/Chanthaboon

ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

attractions
accommodation
dining
local products

33°C

Chanthaburi

Haze

Humidity: 61%

Wind: 4.83 km/h

  • 7 Mar 2016 32°C 26°C
  • 8 Mar 2016 32°C 26°C